صفحه اصلی

به بازاریابی 5040 خوش آمدید!

شما هم به جمع بازاریاب های 5040 بپیوندید


تعداد بازاریاب ها
تعداد محصولات بازاریابی
درآمد بازاریاب ها ( تومان )
ارسال های موفق محصولات
با تکمیل فرآیند ثبت نام رایگان به تیم بزرگ بازاریابی 5040 راه خواهید یافت

پس از ثبت نام لینکی به شما اختصاص داداه خواهد شد. این لینک آدرس فروشگاه کوچک شماست یعنی شعبه ای از 5040 که شما مدیر آن هستیدبه کمک این ایمیل می توانید آن لینـک را به دوستانتان ارسال کنید تا از شعبه شما بـازدید کنند. با فعالیت در شبکه های اجتماعی می توانیدلینک شعبه خود را به کاربران بسیاری ارسال نموده و از آنها بخواهید از شعبه اینترنتی شما بازدید کنند.درصورتی که کسی از طریق شعبه شما ازما خرید کند سود حاصل از این خرید به حساب شما واریز خواهد شد.دقیقاً به همین دلیل است که اطلاعات بانکی از شما دریافت می شود